Monthly Archives: מרץ 2018

קורס לוכדי נחשים לעובדי הרשויות המקומיות

שלום רב לכל החברים, ועד הארגון קידם ודרש את ביצוע קורס לוכדי נחשים המועבר ע"י רשות הטבע והגנים על מנת להכשיר פקחים ולוכדי בעלי חיים העובדים ברשויות המקומיות על מנת שיוכלו לתת מענה במסגרת השרות הווטרינרי העירוני לזוחלים במקומות ציבוריים. להלן טופס ההרשמה, נא דאגו להרשמת עובדיכם בזמן חוזר קורס לוכדי נחשים   קרא עוד