Monthly Archives: פברואר 2017

הודעה על נוהל הגשת מועמדות לבחירות לועד הרופאים הוטרינרים ברשויות ולו”ז הבחירות

הודעה על נוהל הגשת מועמדות לבחירות לועד הרופאים הוטרינרים ברשויות ולו"ז הבחירות חברים המעוניינים להגיש מועמדות לוועד, ישלחו עד ל 28/02.17 בשעה 12:00 אימייל לכתובת shaipele@gmail.com   ובו תמונת jpg ותיאור על עצמם עם הפרטים הבאים: 1 שם מלא
 1. גיל
 2. מקום מגורים
4, מקום עבודה
 1. ותק
 2. תפקיד (מנהל מח' סגן, וטרינר במחלקה או וטרינר יחיד וכו'.
בנוסף, לצורך הצגת...
קרא עוד

הודעה מטעם ועדת הביקורת לחברי הארגון על קיום פגישה בה הוחלט על בחירות לוועד הארגון במתכונת דיגיטלית

 • הורד

 

משתתפים בפגישה: חברי הוועד היוצא: משה רפלוביץ', אבי צרפתי ,יהונתן אבן צור.

חברי וועדת ביקורת:  שי פלד , תומר ניסימיאן.

החלטות הפגישה אושרו פה אחד טלפונית על ידי חברי הוועד וועדת הביקורת החסרים

 

 • בתאריך 14.02.17 התקיימה פגישה בנושא האמור ועם החברים האמורים. בישיבה הוחלט על קיום בחירות לחברות בוועד הארגון ולשלישיית ניהול הארגון: מזכיר, גזבר ויו"ר בהתאם למקובל בתקנון ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות. בזכות הקדמה הטכנולוגית, הבחירות יתקיימו במתכונת דיגיטלית באמצעות אתר ואפליקציית EVOTE באופן שיאפשר לכל חברי הארגון הרשומים והמשלמים את מיסי הוועד להצביע ולהשפיע על הבחירות. מדובר באפליקציה ידידותית למשתמש, חשאית ואינה מסובכת מבחינה טכנולוגית המאפשרת להצביע בכל מקום ובצורה מאובטחת ואנונימית לחלוטין.
 • הבחירות יתקיימו שבועיים מיום הגשת המועמדויות (בסביבות 04.03.17 ) . הודעה מדויקת לגבי אופן הצגת המועמדים, פרטיהם ואופן ההצבעה יפורסמו בהמשך בקבוצות הוואטאפ , באתר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות וברשימת התפוצה בדואר האלקטרוני.
 • לאור העובדה כי זו הפעם הראשונה בה מתבצעת הצבעה דיגיטלית יידרש כל מועמד לחתום על התחייבות כי לא יערער על תוצאות ההצבעה הדיגיטלית
 • האחריות לקיום התקין של הבחירות מוטל על חבר וועדת ביקורת שי פלד והיו"ר היוצא משה רפלוביץ'.
 • כמו כן סוכם כי עד לקיום הבחירות וועד הארגון היוצא לא יתפקד ולא יהיה פעיל. במקרים הדורשים טיפול דחוף , הארגון ייוצג ע"י יהונתן אבן צור שיעביר דיווח על פעילותו לוועדת הביקורת ויו"ר היוצא משה רפלוביץ'.
 • כנס הרופאים הווטרינרים המתוכנן לתאריך 30.03.17- 01.04.17 יתקיים כמתוכנן.