Monthly Archives: אוקטובר 2017

התחדשנו לרגל השנה החדשה

התחדשנו לרגל השנה החדשה!
בוצעו עדכונים באתר האינטרנט של הארגון
כתובת האתר עודכנה לכתובת פשוטה יותר : vetorg.co.il
לתקופת מוגבלת יהיה קישור לכתובת זו , מהכתובת הקודמת (vetorg.co.il)
מעריכים את סבלנות החברים לגמרי מספר הימים בהם האתר לא היה ברשת

שנה טובה

ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות