Monthly Archives: יוני 2016

מידע לגבי מספר עסקים העוסקים במכירת מוצרי מזון מן החי

שלום רב, לפי סעיף 196 (ג) בחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ה 2015 נדרשות הרשויות המקומיות לספק מידע אודות עסקים בהם נמכר בשר בתחום שיפוטה. כדי לתכנן את היקף משרת הרופא הוטרינר ברשות המקומית בה הינך מכהן/ת אנו זקוקים לנתונים לגבי כמויות העסקים ברשות המקומית.  כמות העסקים הכללית תקבע באופן ישיר את היקף הפיקוח וכמות הווטרינרים...
קרא עוד