Monthly Archives: אפריל 2017

מועמדים לוועדת ביקורת

וועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים. מהרשימה הנ"ל ניתן לבחור בין 1 ל-3 חברים כראות עיניכם.

הבחירות יערכו בתאריך ה-20/4/2017 (ל-12 שעות בלבד) בין השעות 08:00 - 20:00 במתכונת מקוונת.

להלן רשימת המועמדים לוועדת ביקורת:

ד"ר אורן אברמוביץ:

אורן אברמוביץ מ.ר 1776 וטרינר עירית אילת

     

         

   

ד"ר רויטל אורבך:

קרא עוד