Monthly Archives: אוגוסט 2016

הכשרה למפקחים וכלבנים רשותיים

הכשרה למפקחים וכלבנים רשותיים בשיתוף ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי מבוא הקורס יעסוק בהיבטים העיוניים והמעשיים של עבודת המפקח הווטרינרי והכלבן בשירות הווטרינרי הרשותי. הקורס יתבסס על הכרת חוקים, נהלים ותקנות הקשורים לעבודת המפקח והכלבן וכן לימוד נושאים נוספים כמו : מחלות בעלי חיים, התנהגות בעלי חיים , קנסות מנהליים ועוד. הקורס יכלול 3 ימי עבודה מעשית בשירות...

קרא עוד