פיקוח על אחזקת כלבים ברשויות המקומיות

חוקי המדינה מחייבים את בעליו של כלב להוציא עבורו רישיון אחזקה ולחסנו בחיסון תקף כנגד מחלת הכלבת. חובה זו חלה מן הרגע בו מלאו לכלב 3 חודשים ולאחר מכן, אחת לשנה, כל שנה, במשך כל חייו של הכלב.

במעמד החיסון מסומן הכלב בשבב אלקטרוני באמצעות השתלה של שבב אלקטרוני מתחת לעור (בצידו השמאלי של עורף הכלב). שבב זה המושתל פעם אחת בחייו של הכלב (בדרך כלל עם החיסון הראשון), ילווה מכאן ואילך את הכלב, לכל ימי חייו. פרטי שבב זה מוזנים למחשבי העירייה ומהם מועבר המידע למאגר השבבים הארצי. מאגר זה מאפשר לאתר את בעליו של כל כלב שאבד, נלכד או נגנב בכל רחבי הארץ (והעולם). רק לאחר מתן החיסון והשתלת השבב האלקטרוני, יקבל בעל הכלב, רישיון שנתי להחזקתו.

חיסון הכלבת והסימון האלקטרוני מתבצעים על ידי המחלקה הווטרינרית העירונית או לחילופין בכל מרפאה וטרינרית פרטית, אשר הורשתה והוסמכה לכך על ידי מנהל השירותים הווטרינריים. בניגוד לשירות הווטרינרי העירוני, מרפאה וטרינרית פרטית, רשאית לגבות עלות נוספת בגין ביצוע החיסון.

 

איסוף כלבים משוטטים

בהתאם להוראות חוקי המדינה חייב בעלים של כלב, להחזיק את כלבו בתחומי ביתו (כולל החצר) ולהוליכו ברצועה בזמן היציאה מתחום זה. כך, שוטטות כלבים מחוץ לתחומי השטח הפרטי, מהווה עבירה שדינה קנס.

המחלקה הווטרינרית העירונית אחראית על איסוף כלבים המשוטטים ברחבי העיר. תלונות תושבים בנושא זה המגיעות למוקד העירוני, מועברות לטיפול המחלקה הווטרינרית. פקח וטרינרי יוצא לבדוק את התלונה וללכוד את הכלב המשוטט.

כלב שנלכד,מועבר לכלביית הרשות (או לכלבייה רשותית עימה יש הסדר) שם ישהה עד אשר יימצאו בעליו אשר יפדה אותו תמורת תשלום הקנס, אגרת ההובלה וימי השהות בכלבייה. כלב משוטט ללא בעלים לעומת זאת, יישאר בכלבייה עד שניתן יהיה למצוא לו משפחה מאמצת. כל כלב בכלבייה העירונית זוכה לטיפול צמוד הכולל הזנה, ניקיון, טיפול נגד טפילים וטיפול רפואי במקרי הצורך.

כל כלבייה משמשת גם במרכז אימוץ לכלבים. כלבים אשר הגיעו אליה בין אם הם כלבי הפקר ובין אם נמסרו לאימוץ, יבלו בה תקופת זמן בלתי מוגבלת עד אשר יימצא להם מאמץ. על פי הוראות החוק, כלב לו היסטוריית חיסונים ידועה, יוכל להימסר לאחר 10 ימי הסגר. לעומת זאת כלבים אשר ללא היסטוריה חיסונית, יאלצו לבלות בכלבייה לפחות 30 יום לפני מסירתם. בפרק הזמן בה שוהה הכלב בכלביה טרם מסירתו, יזכה הכלב לטיפול רפואי (במידת הצורך) ולטיפולים המונעים הנחוצים עבורו.

כל כלב היוצא מן הכלבייה, חייב לעבור רישוי, חיסון כלבת וסימון בטרם יימסר למשפחה המאמצת.כלביות רבות עובדות בשיתוף פעולה עם עמותות לרווחת בעלי החיים באזורם ומפרסמים כלבים באתרי האימוץ השונים באינטרנט.

עם זאת לצערנו לא לכל כלב ניתן למצוא מאמץ מתאים. כלבים שאינם ברי אימוץ (תוקפניים במיוחד) או כאלו עם מחלות חשוכות מרפא (גידולים וכד') מורדמים באופן הומאני על מנת לחסוך מהם את המועקה הנלווית לשהות ארוכה ללא תכלית בכלבייה.חלק בלתי מבוטל מכלבי ההפקר המגיעים לכלביה הינם תוצאה של רבייה בלתי מבוקרת בקרב כלבי הבר/הפקר או עודפי הגורים השייכים לכלבי הבית. לכן, עיקור וסירוס כלבי הבית הינה דרך יעילה ובריאה להתמודד עם התופעה.