פינות חי

rabbit

פיקוח על אחזקת פינות חי וחיות אחרות ברשות המקומית

כל המקומות בהם מוחזקים בעלי חיים למטרות עסק או להנאת הציבור – משקי רביה, חוות רכיבה, כלביות, פינות חי,פינות ליטוף וגני חיות, חייבים באישור ובפיקוח וטרינרי. מטרת הפיקוח להבטיח כי בעלי החיים מוחזקים בצורה נאותה, מטופלים ומחוסנים ואינם מהווים סכנה לבריאות הציבור. המחלקה הוטרינרית העירונית דואגת לבצע סיורים וביקורות תקופתיות בכל המקומות הנ"ל.

ברשויות מקומיות רבות ישנם חוקי עזר אשר אוסרים על החזקת בעלי חיים (למעט חיות מחמד) בתחום העירייה אלא על קרקע חקלאית, ועל פי היתר מאת השרות הווטרינרי העירוני. קבלת ההיתר, מותנה במילוי תנאי ההחזקה כפי שייקבעו על ידי הרופא הווטרינר העירוני.

במקומות בהם מוחזקות חיות בר, בין אם למטרות עסק או למטרות אחרות, חייבים בעלי המקום לקבל אישור החזקה מיוחד מ"רשות הטבע והגנים". מופעים הכוללים בעלי חיים מחויבים בהיתר של הממונה לחוק צער בע"ח.

קיים איסור חד משמעי על אדם פרטי לטפל או לגדל חיית בר.  בכל מקרה בו נצפית חיית בר במצוקה יש ליצור קשר עם המוקד העירוני או רשות הטבע והגנים.

חשוב לציין כי קיים שיתוף פעולה נרחב בין הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והממונה לחוק צער בע"ח והמשרד להגנת הסביבה.