עיקור חתולי רחוב מניעת מטרדים וצער בע”ח

התמודדות עם חתולי רחוב

  1. המחלקה הוטרינרית מבצעת עיקורים וסירוסים של חתולי רחוב לפי בקשות התושבים ככל יכולתה ,על מנת למנוע התרבות בלתי מבוקרת של חתולי הרחוב. חלק מהמחלקות הוטרינריות העירוניות מבצעות את העיקור/סירוס בעצמן וחלקן ע"י "קבלן" חיצוני. החתולים נלכדים, עוברים עיקור/סירוס, מקבלים טיפול כנגד טפילים, מחוסנים כנגד כלבת, מסומנים ע"י קטימת קצה אוזן שמאל ומשוחררים לרחוב ממנו נלכדו לאחר התאוששות של כ-24 שעות.
  2. טיפול בחתולי רחוב פצועים/חולים לפי תלונות תושבים אשר מתקבלות במוקד העירוני.
  3. שיתוף פעולה בין מאכילים קבועים של חתולי רחוב ובין המחלקה הוטרינרית.
  4. הסברה והדרכת הציבור להקפדה על ניקיון בפינות האכלת חתולים.

הנחיות להאכלת חתולי רחוב

מטרתן של ההנחיות היא לשלב את טובתם של כל הצדדים: החתולים, המאכילים, השכנים והסביבה.

האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הבאות:

  1. יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן את החתולים ואינו מהווה מטרד לתושבים.
  2. יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי, בזמנים ומקומות קבועים, בכמות הנדרשת לכל ארוחה ולא מעבר לכך. יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל בגמר ההאכלה, ולדאוג שהמקום יישאר נקי, ולא יזמין אורחים בלתי רצויים (מכרסמים וחיות בר).
  3. יש לדאוג למי שתייה.
  4. תנאי סניטציה: סביבה נקייה מפסולת ופחי אשפה סגורים.
  5. יש לדאוג ככל שניתן לבריאותם של החתולים המואכלים ולגלות ערנות למצבם הרפואי.

העברת חתולים מסביבתם הטבעית

העברת חתולי רחוב מסביבתם הטבעית עלולה לגרום לסבל מיותר עד כדי קיצור תוחלת חייו של החתול ולכן הינה אסורה. מעבר לכך, היא מחריפה לעיתים את בעיית ריבוי החתולים כיוון שהיא יוצרת ואקום אקולוגי, ולאחר זמן קצר חודרים לטריטוריה שהתפנתה חתולים חדשים שאינם מעוקרים ומתרבים מחדש.

הקשר בין האכלה נכונה של חתולי רחוב ותמותה של חיות בר

בשנים האחרונות, ריבוי חיות הבר כגון: תנים, שועלים, עורבים, חזירי בר, שפני סלע ועוד היא תופעה מוכרת בערים וישובים רבים בארץ. חיות הבר נחלקות לשתי קבוצות: אלה שמפחדות מהתושבים וחיות בוואדיות ובשטחים הירוקים בגבולות העיר ואלה שאיבדו את הפחד מהאדם וישנות בחצרות הבתים ובקרבתם, בתוככי העיר. עצם החלוקה מהווה את הבעיה, שכן חיות הבר מקומן בטבע. קרבתם של חיות הבר בכלל לבני האדם, גורמת להגברת הסיכויים לאגרסיביות כלפי התושבים ואסור לשכוח שכוחם ועוצמת התגובה שלהם לעולם יהיו כשל חיית בר.

נוכחותם של חתולים בשכונות מגורים עירוניות מלווה לרוב בתופעה של האכלתם על ידי אזרחים אשר דואגים לרווחתם של חתולי הרחוב. הקשר בין החתולים לחיות הבר הוא ישיר, כמו בטבע, מקור מזון מביא בעקבותיו חיות בר. חיות הבר בדיוק כמו החתולים נמשכות אל המזון ומגיעות אל מקום האכלה. חיות הבר, מתקרבות לאזורים מיושבים, זאת תודות לתושבים "האכפתיים" אשר מאכילים אותן באופן ישיר כחיית מחמד או באופן עקיף כאשר האוכל מיועד לחתולים. כך, חיות הבר מתקרבות אל חצרות בתי המגורים, אל הגינות הציבוריות ואל בתי הספר, בדיוק כמו החתולים התרים אחר אוכל. שאריות המזון מהאכלת חתולי הרחוב מספקות מקור מזון עבור חיות בר רבות המביאות איתן שלל תחלואות.

לחיות הבר, תפקיד חשוב בטבע ואין כל צורך לפגוע בהן. עצם העובדה שאנו מבייתים אותן ומקרבים אותן אלינו, גורמת לכך שלעיתים קרובות חיות הבר פוגעות בחיות המחמד שלנו (רואות בהם מקור מזון נוסף וטורפות אותן), בבני אדם וברכוש. האכלה לא נכונה של חתולים ושל חיות הבר, מקרבת את חיות הבר אל בתינו, מפרה את האיזון הטבעי, מפחידה את האוכלוסייה ומאלצת אותנו לא פעם לפגוע בהם.

חשוב לציין שאין כל רע בהאכלת חתולים אך צריך לעשות זאת בצורה נכונה. אם נאכיל את החתולים, נשמור על האזור נקי בסיום ולא נשאיר אחרינו שאריות מזון, נוכל למנוע או לפחות לצמצם את תופעת התקרבות חיות הבר בכלל ולמנוע טריפת ופציעת חתולים וכלבים ע"י חיות אלה וכך לשמור על האיזון הטבעי. הקפדה על ההנחיות להאכלת חתולי רחוב (לעיל) תוך הימנעות מהאכלה מכוונת של חיות בר עירוניות ע"י אזרחים תמנע את התרגלות חיות הבר לאדם, תשאיר אותם בטבע ותמנע פגיעה אפשרית בהם.