חברי הועד

חברי ועד:

ד"ר אבי צרפתי- יו"ר

ד"ר תיקה בראון- מזכיר

ד"ר יאיר וויס-  גזבר

ד"ר יהונתן אבן צור

ד"ר רומן זינגר

ד"ר ריאד בדראן

ד"ר שי רודריג

ד"ר ויקטור חדד

ד"ר פלורינה פלג

 

ועדת ביקורת:

ד"ר אבי שפירא- יו"ר

ד"ר שי פלד

ד"ר צחי צורי

 ועדת עבודה:

 

ד"ר רועי פומרנץ

אחראי תחום לימודי המשך ומנהל אתר האינטרנט של הארגון : 

ד"ר תומר ניסימיאן