הזמנה לישיבת הוועד – 7.8.19

ישיבת וועד ארגון רו"ט ברשויות תתקיים בים רביעי 7.8.19 שעה 11:00 בשרות הוטרינרי בפ"ת.

למעוניינים יש לאשר הגעה במייל: tikab@ptikva.org.il

סגור לתגובות.