בדיקות משנה

מפה ארצית לבדיקות משנה

 

מפת אזורים

אזור צפון:                      אזור מרכז:                               אזור דרום:

                אזור 1                                                   אזור 5                                                                     אזור 12

                אזור 2                                                   אזור 6                                                                     אזור 13

                אזור 3                                                   אזור 7                                                                     אזור 14

                אזור 4                                                   אזור 8                                                                     אילת

                                                                            אזור 9

                                                                            אזור 10

                                                                            אזור 11

 

תוכנת בדיקות משנה