ביטוח אובדן כושר עבודה

אל הרופאים הוטרינרים,

מביאים לידיעתכם הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה שהוצגה בפני הועד ולאחר דיון הוחלט להעביר לידיעתכם

אוכלוסיית הרופאים הוטרינרים בישראל , ברובה, הינה אוכלוסיה שכירה, וחלקם הקטן גם עצמאים.

לשכירים קייימת קרן פנסיה במסגרת המעסיק ( ברוב המקרים , המדינה ) , ובמסגרת קרן הפנסיה

קיימת:

פנסיה לגיל פרישה

פנסיית שארים

פנסיית נכות

לעצמאים במדינת ישראל קיים כיסוי ביטוחי חלקי למקרה אי כושר עבודה וזאת באמצעות הביטוח הלאומי, ואך ורק

למקרים שארעו במסגרת העבודה.

מעבר לכך אין להם כיסוי ביטוחי למקרה אי כושר .

פנסיית הנכות בסגרת קרן פנסיה הינה המקבילה של ביטוח למקרה אי כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים בחברת ביטוח, אך בקרן הפנסיה ההגדרה רחבה מאוד, ובעייתית, ועפ"י התקנון הינה :

חוסר יכולתו של המבוטח לעבוד בכל עבודה שהיא.

הצורך בביטוח אי כושר עבודה פרטי , ייחודי לרופאים, חשוב מאוד, לאור העובדה שרופא המאבד את כושרו לעבוד, יקבל פיצוי מקרן הפנסיה רק אם איננו יכול עבוד בכל עבודה שהיא, ובביטוח הפרטי ההגדרה הינה עיסוקית.

ההבדל המשמעותי ביוותר בין שני המוצרים הללו, הינה הגדרת אי כושר העבודה בעת אירוע ביטוח, תאונה או מחלה, וההרחבות הייחודיות שקיימות במוצר אי הכושר הפרטי הייחדי לרופאים ,ואשר לא קיימות בקרן הפנסיה.

 

בביטוח אי כושר עבודה פרטי לרופאים המוצע לכם,  קיימת הגדרה עיסוקית, כמו כן הרחבות והטבות שלא קיימות , הן בקרן הפנסיה והן בביטוח אי כושר עבודה רגיל .

מצורפות ההרחבות וההטבות שיהיו בביטוח שלכם ולא קיימות בקרן הפנסיה או בביטוח אי כושר רגיל:

ביטוח אובדן כושר עבודה לרופא וטרינר:

פסגות לרופא - גדי מטרסו סוכנות לביטוח, 25 שנים של נסיון בתחום אובדן כושר עבודה לרופאים, גאים להציג את התוכנית המקיפה והמשתלמת ביותר, המבטחת את עיסוקך הספציפי על פי התמחותך ומבטיחה פיצוי עד לגיל 70.

 

תנאי הפוליסה

 • הגדרה עיסוקית של הרופא
 • כיסוי לאובדן כושר חלקי החל מ%25
 • תקופת המתנה מקוצרת של 15 יום להתחלת קבלת הפיצוי במקום המתנה של  30 יום או 90 יום
 • פיצוי במקרה אשפוז לאחר 24 שעות
 • כיסוי לאיידס
 • תוספת חודשית של 50% בעת תאונה, למשך שנה
 • תוספת חודשית של 50% בעת מצב סיעודי, למשך שנה
 • ללא קיזוז עם ביטוח לאומי ו/או קרן פנסיה
 • ללא קיזוז רווחים מקליניקה בעת המשך פעילותה בזמן אובדן כושר של הרופא
 • מענק מיוחד לעצמאים: פיצוי חודשי כפול עד 10,000 ש”ח נוספים בכל חודש למשך שנה
 • לבעלי שליטה: נספח דיבידנד
 • פיצוי עד גיל 70
 • מחיר קבוע לכל חיי הפוליסה ללא התייקרות שנתית
 • התשלום הנו הוצאה מוכרת לצרכי מס
 • התנאים הקובעים הינם תנאי הפוליסה

העלות החודשית לדוגמא ,לכל 5000 ש"ח פיצוי חודשי ולכל המצטרפים עד 31/12/2016:

גיל 30 : 90 ש"ח

גיל 35 : 105 ש"ח

גיל 40 : 125 ש"ח

גיל 45 - 145 ש"ח

גיל 50 : 190 ש"ח

גיל 55: 250 ש"ח

גיל 60 : 400 ש"ח

קבלת החלטה בהקדם בנושא זה חשובה מאוד משתי סיבות:

כיסוי ביטוחי לכל הוטרינרים בארץ במוצר אי כושר עבודה ייחודי.

עפ"י הנחיית המפקח על הביטוח במשרד האוצר, החל מחודש מאי 2017, יופסק לחלוטין

שיווק מוצרי ביטוח אי כושר עבודה המותאמים לעיסוקים ספיציפיים וכוללים הטבות והרחבות ייחודיו,ואנו פועלים כעת לצרף את כל הרופאים עד התאריך  31/12/2016 .

 

 

בהמשך לפגישה עם ועד הארגון, מצ"ב סיכום הנקודות העיקריות שעלו בדיון :

 

1 . היתה שאלה בעינין המוצר שאנו משווקים ייחוודית לרופאים, באמצעות הראל,

אל מול המוצר הסטנדרטי המשווק עלידי הראל וסוכניה .

תשובה :

מצ"ב פירוט עלות ביטוח למקרה אי כושר עבודה המשווק בחברת הראל לכלל המבוטחים ועל ידי כל הסוכנים בישראל :

העלות החודשית בתעריף הקבוע לכל 5000 ש"ח פיצוי חודשי:

גיל 35 - 210 ש"ח

גיל 40 - 250ש"ח

גיל 45 - 275 ש"ח

גיל 50 - 375 ש"ח

גיל 55 - 500 ש"ח

גיל 60 - 800 ש"ח

למחיר זה מאושרות לפעמים הנחות כגון הנחה של כ : 25 % ל 3 שנים.

2 . היתה שאלה בעינין ההרחבות של המוצר הייחודי והעלות החודשית לקבוצות גיל נוספות,

בהנחה שתתבצע הצטרפות של הוטריאנרים , כל אחד באופן אישי, ובאמצעותינו בלבד.

תשובה :

כל וטרינר שיצטרף באמצעותינו לביטוח , יהיה זכאי למכלול ההטבות וההרחבות שיש לרופאים כולל ההנחה קבועה לכל חיי הפוליסה.

להלן מכלול ההטבות ההרחבות והפרמיה לתשלום של המצטרפים באמצעותינו, עד 31/12/2016:

ההרחבות :

 • הגדרה עיסוקית של הרופא
 • כיסוי לאובדן כושר חלקי החל מ%25
 • תקופת המתנה מקוצרת של 15 יום להתחלת קבלת הפיצוי במקום המתנה של  30 יום או 90 יום
 • פיצוי במקרה אשפוז לאחר 24 שעות
 • כיסוי לאיידס
 • תוספת חודשית של 50% בעת תאונה, למשך שנה
 • תוספת חודשית של 50% בעת מצב סיעודי, למשך שנה
 • ללא קיזוז עם ביטוח לאומי ו/או קרן פנסיה
 • ללא קיזוז רווחים מקליניקה בעת המשך פעילותה בזמן אובדן כושר של הרופא
 • מענק מיוחד לעצמאים: פיצוי חודשי כפול עד 10,000 ש”ח נוספים בכל חודש למשך שנה
 • לבעלי שליטה: נספח דיבידנד
 • פיצוי עד גיל 70
 • מחיר קבוע לכל חיי הפוליסה ללא התייקרות שנתית
 • התשלום הנו הוצאה מוכרת לצרכי מס
 • התנאים הקובעים הינם תנאי הפוליסה

העלות החודשית לדוגמא ,לכל 5000 ש"ח פיצוי חודשי ולכל המצטרפים עד 31/12/2016:

גיל 30 : 90 ש"ח

גיל 35 : 105 ש"ח

גיל 40 : 125 ש"ח

גיל 45 - 145 ש"ח

גיל 50 : 190 ש"ח

גיל 55: 250 ש"ח

גיל 60 : 400 ש"ח

טופס הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה - פרט סיכונים וחסכון

מידע מהותי בדבר הראל לעתיד בטוח

תנאי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה הראל לעתיד בטוח בהגדרה מקצועית - פרמיה קבועה

בברכה,

גדי מטרסו

גדי מטרסו פסגות לרופא סוכנות לביטוח 1990

gadim120@gmail.com
טל' 0548070974

No Comments Yet.

השאר תגובה