אסיפה כללית

VETS-logo

פרוטוקול בחירות בעלי התפקידים
בעמותה לקידום מקצועי של הרופאים הוטרינריים ברשויות המקומיות
מיום 7.04.2016

האסיפה שהתקיימה ביום 7.04.2016 במלון ישרוטל ים המלח
מס' משתתפים 85
1) הצגת דוח מילולי 2015- ד"ר אבי שפירא
2) הצגת דוח כספי 2015- רו"ח שלמה פורת
3) הצגת דוח ביקורת- ד"ר מיכאל שרגנהיים

הצעה :

לאשר דוחות 2015

החלטה:

אושר פה אחד

4) בחירות לועד העמותה– רצ"ב פרוטוקול בחירות

פרוטוקול בחירות בעלי התפקידים
בעמותה לקידום מקצועי של הרופאים הוטרינריים ברשויות המקומיות
מיום 7.04.2016

באסיפה שהתקיימה ביום 7.04.2016 במלון ישרוטל ים המלח נבחרו לועדת הבחירות:

ד"ר ריאד בדראן, ד"ר רמית לרמן, ד"ר מיכאל שרגנהיים

בבחירות לועד העמותה נבחרו:

ד"ר משה רפלוביץ - 76 קולות
ד"ר אבי צרפתי - 76 קולות
ד"ר עופר עינב - 76 קולות
ד"ר יונתן אבן צור - 59 קולות
ד"ר אסף בריל – 49 קולות
ד"ר תיקה בר און - 44 קולות
ד"ר צחי צורי – 38 קולות
ד"ר ויקטור חדד – 37 קולות
ד"ר יאיר וייס – 37 קולות
ד"ר שי רודריג - 33 קולות
ד"ר עיסאם בריק – 23 קולות
ד"ר רויטל אורבך – 21 קולות
ד"ר ואדים איסקוביץ – 18 קולות
ד"ר רומן זינגר – 17 קולות
ד"ר פלורינה פלג – 16 קולות
ד"ר שי פלד – 14 קולות
ד"ר הילה מיקולשיק – 13 קולות
ד"ר יוסי נסינג – 11 קולות

לועד העמותה נבחרו:
ד"ר משה רפלוביץ
ד"ר אבי צרפתי
ד"ר עופר עינב
ד"ר יונתן אבן צור
ד"ר אסף בריל
ד"ר תיקה בר און
ד"ר צחי צורי
ד"ר ויקטור חדד
ד"ר יאיר וייס

לוועדת ביקורת נבחרו:
ד"ר שי פלד, ד"ר תומר ניסימיאן, ד"ר מיכאל שרגנהיים ב 76 קולות ללא מתנגדים וללא נמנעים.

חתימה

 

No Comments Yet.

השאר תגובה