דבר יו”ר הארגון

ברוכים הבאים לאתר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות.

 

לרופא הווטרינר ברשות המקומית תפקיד משמעותי ביותר בהשפעה על בריאות הציבור ובריאות בעלי החיים.

הרופאים הווטרינרים אחראיים בין היתר על פיקוח במהלך ייצור מוצרי מזון מן החי, פיקוח על הובלת מוצרי מזון מן החי, שמירה על בריאותם של בעלי חיים בתחומי הרשות, פיקוח הסדרה, מניעת מחלות בבעלי חיים ובמגדלים שלהם ועוד.

מחקרים רבים מראים כי גידול בעלי חיים תורם לבריאות, לחיי משפחה, לילדים ומעניק אושר רב.

באתר האינטרנט שלנו אנו שמחים לפתוח צוהר לעולמם של הרופאים הווטרינרים, לתת לציבור במדינת ישראל מידע כללי על גידול בעלי חיים , אחזקתם הנאותה וגידולם בתנאים שיסייעו למגדל/ת ולבעל החיים אושר.

אנו מזמינים אתם לבוא וללמוד ובכל שאלה לפנות אל הרופא הווטרינר ברשות בה אתם מתגוררים .

באתר גם מידע המיועד לרופאים הווטרינרים, חלק זה סגור לציבור הרחב  ופתוח לחברי הארגון בלבד ומטרתו לתת כלים מקצועיים שיסייעו לרופא במילוי תפקידיו.

 

שלכם ובשבילכם.

ד"ר אבי צרפתי

יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות